Det er bestyrelsens opgave at tage beslutninger på vegne af foreningen og fungere som dennes daglige ledelse.
Bestyrelsen bliver - som vedtægerne bestemmer - valgt ved den årlige generalforsamling af medlemmerne selv.

Ønsker man at stille op til en post i bestyrelsen så sker dette ved selve generalforsamlingen, hvor nye bestyrelsesmedlemmer vælges ved håndsoprækning.
Vælges man til en post i bestyrelsen, er det éns opgave at administrere denne post i en periode af ét år, frem til næste generalforsamling.

Det er endvidere en rigtig god idé at grundigt gennemlæse vedtægterne hvis man ønsker at opstille.

Referater af Soryukans generalforsamlinger:
2. marts 2011.   22. feb. 2012.   27. feb. 2013.   12. jan. 2014.   27. feb. 2015.   3. maj 2015.   28. feb. 2016.
5. juni 2016.    10. feb. 2017,    23. feb. 2018,    27. feb. 2019,    28. feb. 2021.

Bestyrelsesformand
René Hedegaard Hansen

Næstformand
David Le Maire Godtliebsen

Kasserer
Adam Stahl

Sekretær
Iraj B. Nikjou

Menig
Eske Christiansen

Revisor
Niels Henrik Rasmussen


Man er naturligvis altid velkommen til at kontakte bestyrelsesmedlemmer med spørgsmål, kommentarer, ris og ros.