Soryukan har altid lagt stor vægt på kihon (basis). Klubbens første medlemmer lærte hurtigt at sætte pris på basistræning, og det sætter til stadighed sit præg på træningsindholdet. Ud fra ideen om at al teknik bygger på det fundament, man får gennem fodarbejde og de grundlæggende skæreteknikker, vælger vi at tilrettelægge træningen efter princippet: "man kan aldrig træne for meget basis".

Fra den første træning til man får rustning på, endsige prøver at kæmpe med nogen for første gang, går der gerne et halvt til et helt år. Som nystartet er der mange særheder, man skal finde sig til rette med, og det er de færreste, hvis nogen, der finder stilen naturlig eller selvfølgelig, når de første gang stifter bekendtskab med den.

Her er basistræning en selvfølgelighed. Som erfaren kendoudøver vil man nu og da bemærke, at et problem med udførelsen af en mere avanceret teknik fører tilbage til en fejl i ens basis. Ved jævnligt at finde tilbage til de basale teknikker, kan man styrke sit fundament, og derigennem opnå god stil også på et højere niveau.

Den resterende træning er delt mellem mere avancerede teknikker, keiko (frikamp), samt kata (form).

Frikamp giver mulighed for at sætte de individuelle teknikker sammen og forstå deres anvendelse i en situation hvor afstand, timing, koordination, overblik, fokus og meget mere skal gå op i en højere enhed.

Kata

Kata (form), er en serie forudbestemte træk og modtræk, som øves med træsværd, der på japansk kaldes bokuto, og foregår uden rustning.
Der er to former for Kendo Kata.

  • Den oprindelige Nihon Kendo Kata blev sammensat i 1912 og består af 10 kata. Det er en sammenfatning af mange forskellige Kata fra de forskellige Kenjutsu skoler og har til formål at holde de traditionelle Kenjutsu former i kendo i live og huske hvor kendo oprindeligt kom fra. Nihon Kendo Kata praktiseres mellem Uchitachi (læreren) og Shidachi (eleven). Vi skiftes til rollerne jævnligt for at praktisere alle aspekter af kataen.
  • Den moderne form, Kihon kata, der består af 9 kata, ligner på mange måder Nihon kata. Dog er de fundamentalt anderledes. Kihon Kata fokuserer bl.a. på afstand, timing, at observere sin modstander osv.
    Kihon kata benyttes som et supplement til at introducere ny basis waza (teknik) og alle 9 Kihon kata kan nemt udføres med shinia. Kihon kata praktiseres mellem Motodachi og Kakari-te som begge to er lige deltagere (til forskel for lærer elev forholdet).

Kata kan hjælpe os til at lære den korrekte retning for Datotsu (et gyldigt point), de korrekte angrebsintervaller, korrekte kropsbevægelser, udføre teknikkerne mere naturligt og til sidst udvikler kigurai (stolthed) hos kendoka. Der findes mange forskellige meninger om katas fordele og formål, som er afhængige af det niveau, man er på og hvor meget forståelse man har opnået gennem mange års træning.
Selv om det på overfladen virker ganske ukompliceret, viser det sig, at kata - også for erfarne udøvere, der har gennemgået bevægelserne hundredvis af gange - til stadighed formår at afdække nye sider af kendo, hvis man er åben for det.